Home » Kære fonde, vær synlige! Otte gode grunde til at fortælle mere om jer selv

Kære fonde, vær synlige! Otte gode grunde til at fortælle mere om jer selv

De fleste fonde lever et stille liv. For traditionen er at lade støttemodtagerne taget glansen og æren, mens fonden selv træder i baggrunden. En altruistisk tilgang, som er naturlig for fondene, men som også spænder ben for målet om at skabe størst mulig impact.

Faktisk viser det sig, at flere og flere fonde allerede investerer i at skabe synlighed af fondens arbejde og i at formidle fondens viden til flere. Og potentialet er stort – for fondene ligger inde med et hav af inspirerende historier og en omfattende viden, der er indsamlet igennem mange års projekter.

Der er en lang række gode grunde til, at I som fond skal gøre jer selv mere synlige. Til fordel for fonden, for støttemodtagerne og for samfundet.

Her er samlet de 8 bedste grunde til, at I som fond skal arbejde mere med synlighed og med at udbrede jeres viden.

1. Jeres viden kan inspirere til nye initiativer og løsninger

Som fond har I opsamlet en stor mængde viden og erfaringer fra de mange projekter, I har været involveret i og støttet. Denne ”stille” viden kan komme ud at leve – den kan oplyse, inspirere og bidrage til at finde nye løsninger.

2. I kan være dem, der taler om de svære emner

I kan påvirke samfundsdebatten. Som fond tør I ofte tale om de svære emner som ensomhed, sygdom eller udsatte unge. Via jeres projekter kan I sætte ansigt på samfundets komplekse problemer og påvirke mediernes dagsorden.

3. I kan åbne flere danskeres øjne for at søge fondsmidler

I kan inspirere flere til at søge fonde – ikke kun jeres, men også andre fonde. Ved at være synlige er I med til at gøre endnu flere almindelige danskere klar over, at fondene er en mulighed for at føre nye idéer ud i livet og skabe forandringer nedefra.

4. I kan få flere og bedre ansøgere

Med større synlighed kan I få flere ansøgere og de rette ansøgere. Et bredere felt af ansøgere kan give jeres midler endnu større impact. Kvaliteten af projekterne bliver højere, og I kan målrette midlerne særlige indsatsområder.

5. I kan hjælpe jeres støttemodtagere med at rekruttere

Synlighed kan hjælpe projekterne med at få frivillige og projektdeltagere. Det er ofte et kritisk punkt for projekterne, og ofte har de ikke selv ressourcerne til at styrke synligheden eksempelvis i deres lokalområde.

6. I kan anerkende og motivere ansatte og frivillige

Det er fantastisk at læse om sig selv og se sit hjerteblod i avisen, eller at få mulighed for at dele det på sociale medier. Det skaber stolthed, motivation og en følelse af fællesskab. Ved at gøre jeres støttemodtagere synlige kan I anerkende og motivere de mennesker, som lægger et stort stykke arbejde i de støttede projekter.

7. I kan få mere goodwill – og nye interessante samarbejder

Synlighed kan give jer endnu mere goodwill i samfundet – blandt politikere, virksomheder og organisationer. Det kan åbne op for helt nye muligheder for samarbejder og støtte.

8. I kan blive thought leader på jeres felt

Ved at aktivere jeres viden kan I etablere jer selv som ”thought leader” på jeres fagområde. Det betyder, at I er dem, som journalister og fagfolk går til for at finde viden om et specifikt emne som mental sundhed eller unges trivsel.

Kort sagt, det betaler sig, at I som fond investerer tid og ressourcer i at blive synlige. Det kræver, at I arbejder med at formidle jeres viden i lettilgængelige formater, og at I fortæller jeres gode historier på sociale medier, i fagblade og i pressen.

Til gengæld får I skruet langt mere op for rækkevidden af fondens gode arbejde. Det er tid til, at I som fond træder frem fra skyggen og viser, hvad I kan, og hvad I ved. Til glæde for hele samfundet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *